Klachtenregeling

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daarover zo spoedig mogelijk per aangetekende brief  te informeren. De klachtenbrief dient gericht te zijn aan de directie. Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met u op.

Mocht een klacht niet op een bevredigende opgelost kunnen worden, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (Kifid) , Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon: 0900-3552248,

e-mail: info@kifid.nl, website: www.kifid.nl.