Hypotheekadvies

Een hypotheek is een persoonlijke zaak, want elk huis en ieder gezin is uniek. Wanneer u nu en in de toekomst onbezorgd wilt wonen tegen de laagste maandlasten, is het belangrijk dat uw hypotheek wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Dit vraagt om een deskundig en betrouwbaar financieel advies.

Bij Colpa Assurantie & Hypotheekadvies bent u daarvoor op het juiste adres. Wij bieden u professionele begeleiding bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Hierbij hechten wij grote waarde aan een duidelijk advies, duidelijke producten, duidelijke uitleg en duidelijkheid over de kosten.

Onze hypotheekadviseur zal samen met u een duidelijk stappenplan doorlopen.
Deze stappen zijn: 

 1. Kennismaking en bespreken dienstverlening
  Allereerst is het belangrijk dat we goed weten wat we aan elkaar hebben. Alleen dan kan een goed advies tot stand komen.
 2. Inventariseren van uw persoonlijke situatie
  Uw uitgangspunten en beleving staan voorop in het advies. Maar ook uw gezinssituatie en uw wensen zijn belangrijk om tot een bij u passend voorstel te komen. Denk hierbij ook aan uw levensstijl, uitgavenpatroon en te verwachten wijzigingen daarin. Het gaat tenslotte om uw hypotheek.
 3. Bepalen van uw financiële positie
  Waaruit bestaat uw inkomen, werkt u in loondienst of bent u zelfstandig ondernemer. Hoe ziet uw inkomen er na pensionering uit. Zijn er aanspraken bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Heeft u spaar- of beleggingsgelden. Zijn er leningen of andere schulden.
 4. Advies over verantwoorde woonlasten
  Hierbij gaat het erom te bepalen wat u zelf verantwoord vindt om uit te geven aan uw hypotheek. Daarnaast kijken wij natuurlijk ook wat volgens de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en de Nationale Hypotheek Garantie verantwoord is. Zo komen we samen tot de beste oplossing.
 5. Advies over opbouw van vermogen en aflossen van de hypotheek
  Welke hypotheekvormen en constructies zijn er en welke past het best bij uw uitgangspunten en mogelijkheden. Wat zijn de specifieke productvoorwaarden.
 6. Advies over de rentevaste periode van de hypotheek
  Welke risico’s wilt u of kunt u lopen als we naar de maandlasten nu en in de toekomst gaan kijken. Hoeveel zekerheid is gewenst om het ook in de toekomst betaalbaar te houden. Wat zijn de verwachtingen op rentegebied als we naar de nabije toekomst kijken.
 7. Analyse en advies over de verschillende inkomensrisico’s
  Als de hypotheek eenmaal loopt, zijn er verschillende scenario’s die uw (woon)situatie kunnen beïnvloeden. Samen met u bekijken we wat er gebeurt indien u arbeidsongeschikt raakt, werkeloos wordt of komt te overlijden. Maar ook wanneer u juist heel lang blijft leven rekenen wij door wat de financiële gevolgen hiervan voor u zijn.
 8. Fiscaal en juridisch advies
  Relevante zaken zoals de belastingsystemen in box 1 en box 3, de eigenwoningreserve, de bijleenregeling, wat is fiscaal aftrekbaar en wat niet passeren de revue. Daarnaast wordt indien nodig de koopovereenkomst van de woning met u doorgenomen.
 9. Afsluiten van uw hypotheek
  Op basis van alle besproken zaken en uitgangspunten wordt uw financiering aangevraagd. Na ondertekening van de beste hypotheekofferte wordt de volledige afwikkeling van de hypotheek voor u verzorgd. Hierbij kunt u denken aan: verzekeringen aanvragen en controleren, Nationale Hypotheek Garantie aanvragen, taxateur inschakelen, verifiëren van alle relevante stukken en zorgen dat de hypotheekstukken op tijd bij de notaris zijn. Natuurlijk is uw adviseur ook tijdens het passeren bij de notaris aanwezig.
 10. Uw hypotheek up-to-date houden
  Ook nadat uw hypotheek is afgesloten verdwijnt u niet uit het oog van uw adviseur. Periodiek kunnen wij samen met u bekijken of de hypotheek nog steeds bij u past of dat aanpassing ervan gewenst is. Ook uw fiscale zaken kunnen wij samen met u ter hand nemen.